ข้ามไปที่เนื้อหา
จังหวะแปรงสีเขียว

Planet

ภาพเงาของดาวเคราะห์โลก

เราตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ เราจะทำ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่เราทำจะไม่ส่งผลเสียต่อโลก เรามุ่งมั่นค้นหาวิธีการต่างๆ เพื่อปกป้องสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และดูแลสมดุลทางธรรมชาติที่คอยช่วยค้ำจุนทุกชีวิตบนโลก เราก้าวหน้าไปได้ดี และยังมีแผนอีกมากมายรออยู่

การปกป้องโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม
รูปภาพของแคปซูล Persil บางส่วน

บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
รูปภาพของกังหันลม

การรับมือต่อสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม
รูปภาพของน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม
ภาพหยดน้ำบนใบไม้

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม