ข้ามไปที่เนื้อหา
Family recycling plastic

พลาสติกกับขยะ

ขยะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะกำจัดพลาสติกจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยวิธีที่ง่ายและยั่งยืน บรีสจึงได้นำกลยุทธ์ ‘ลดการใช้พลาสติก ใช้พลาสติกชนิดที่ดีกว่า และบอกลาพลาสติก’ มาใช้ตั้งแต่ปี 2017 และกลายเป็นหัวใจสำคัญของทุกผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีสที่เราพัฒนาขึ้นหลังจากนั้นเรื่อยมา

ลดการใช้พลาสติก

 • อันดับแรก เราต้องแน่ใจว่าเราใช้พลาสติกน้อยลงกว่าเดิม
 • 20% recycled
  เรามุ่งพัฒนาที่จะนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
 • รวมถึงผงซักฟอกชนิดแคปซูลชนิดประหยัด
 • 70% less
  เรามีความตั้งใจที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ซักผ้าลง
 • และจากสูตรเข้มข้น ทำให้เราใช้ปริมาณน้ำยาซักผ้าน้อยลง ซึ่งก็หมายถึงการใช้ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ลดลงตาม
 • illustration of 2 bottles

ใช้พลาสติกชนิดที่ดีกว่า

 • 100% Recyclable
  ความตั้งใจต่อไปของเราคือ ทำให้แน่ใจว่าพลาสติกที่ใช้ สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
 • ในปี 2019 พลาสติกกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของยูนิลีเวอร์ เป็นพลาสติกที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายเองได้
  50% Recyclable
 • illustration polluting factory
  ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสน้อยลงที่จะก่อ ให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศอันล้ำค่าของเรา

บอกลาพลาสติก

 • การเลิกใช้พลาสติกถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้นบรีสจึงได้ลองเสาะหาวัสดุอื่นอย่าง
 • แก้ว กระดาษ และอลูมินัม
 • illustration of 3 leaves in a circle
  รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • หรือแม้แต่ผงซักฟอกแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนวิธีการซักผ้าของเราไปอย่างสิ้นเชิง
  illustration of a t-shirt on a clothes line