ข้ามไปที่เนื้อหา
หยดน้ำบนใบไม้อย่างใกล้ชิด

กระบวนการจัดหาเพื่อความยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์มีส่วนช่วยในการปกป้องโลก ด้วยการเลือกส่วนผสมจากแหล่งหมุนเวียนที่ยั่งยืน

เรารู้ดีว่าสิ่งที่ผู้คนได้รับจากผลิตภัณฑ์ของบรีส คือ ความสะอาด เสื้อผ้าที่หอมสดชื่น และอิสระในการออกไปเล่นเลอะนอกบ้านได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอๆ กับความมุ่งมั่นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บรีสได้แสดงออกถึงความใส่ใจลงไปในผลิตภัณฑ์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรที่มาของวัตถุดิบ วิธีในการได้วัตถุดิบมา และผลกระทบของวัตถุดิบเหล่านั้น ที่มีต่อโลกใบนี้ของเรา

สะอาดทั้งภายในและภายนอก

เราเอาใจใส่ในการเสาะหาวัตถุดิบที่จะไม่เป็นภัยต่อโลกและคนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องใช้ในผลิตภัณฑ์ เราคำนึงถึงปัจจัยทางสังคม ศีลธรรมรวมทั้งสิ่งแวดล้อม และได้ใช้มาตรฐานเดียวกันแบบนี้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการผลิต การจัดจำหน่าย หรือการใช้งาน เรามีการเริ่มต้นที่ดีแต่เราก็รู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ และเราตั้งใจจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ 

วัตถุดิบเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เชื้อเพลิงฟอสซิล

โรงงานทั่วทั้ง 5 ทวีปของเรา ดำเนินการผลิตโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 และเรากำลังก้าวไปอีกขั้น กล่าวคือ มีการตั้งเป้าที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเราภายในปี 2020 ตามวิสัยทัศน์ Clean Future

น้ำมันปาล์ม

เราใช้ ‘น้ำมันปาล์ม’ ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากเราไม่คำนึงถึงความยั่งยืนในการผลิต การผลิตน้ำมันปาล์มจะส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ต่างกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ยูนิลีเวอร์ใช้เวลากว่า 15 ปี ในการพยายามผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนให้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ภายในปี 2019 เราใช้น้ำมันปาล์มที่ได้มาจากแหล่งที่ยั่งยืนถึง 99.6 เปอร์เซ็นต์ และเรากำลังดำเนินการเพื่อ 0.4 เปอร์เซ็นต์สุดท้าย ภายในปี 2023 น้ำมันปาล์มทั้งหมดของเราจะไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอีกต่อไป  

แร่ธาตุ

แร่ธาตุบางชนิดมีประโยชน์อย่างมากในผลิตภัณฑ์ของเรา แต่เราก็เข้าใจดีว่าการสกัดแร่มีปัญหาด้านความยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้การได้มาซึ่งแร่ธาตุเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม เรามีนโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing Policy) ซึ่งหมายความว่าเราจะทำงานกับผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูงในด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิสภาพแรงงานเท่านั้น 

ในปี 2015 เราได้ร่วมสร้างสรรค์ Code for Responsible Extraction (CORE) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน เราติดตามการสกัดแร่ไปจนถึงเหมืองต้นทาง และคอยดูแลให้ผู้จัดหาวัตถุดิบปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และ ลดระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แร่ธาตุและโลหะของเราประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์มาจากผู้จัดหาวัตถุดิบที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน CORE และเราจะไม่หยุดจนกว่าจะสามารถทำให้แร่ธาตุและโลหะของเราทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์มาจากผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

วัตถุดิบที่ยั่งยืนคือแหล่งที่มาของความสุข  

เรายังคงสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิเช่น เราใช้สารเอนไซม์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ซักผ้าของบรีส เป็นโปรตีนอนุพันธ์ชนิดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อย่างในประเทศอังกฤษ มีการใช้ดินพอลิเมอร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ในน้ำยาซักผ้าสูตรใหม่ของเรา ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้รวมไปถึงการผสมน้ำหอมด้วย 

ในปัจจุบัน เรามีส่วนผสมน้ำหอมที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เราวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเสาะหาส่วนผสมน้ำหอมที่ยั่งยืนและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้ไปถึงจุดที่น้ำหอมสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์อย่างเร็วที่สุด 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าของบรีส คือ แหล่งที่มาของความสุข และเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราได้เลือกวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่จากแหล่งกำเนิดที่มีความมั่งคั่งยั่งยืน

เราจะตั้งมั่นเพื่อเสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อผู้คนและโลกเพื่อคนรุ่นหลัง