ข้ามไปที่เนื้อหา
  1. หน้าแรก/
  2. การจัดการทรัพยากรน้ำ
ภาพเหนือศีรษะของหยดน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำ

Dark blue textured summary background
เราจัดการน้ำในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคใช้น้ำน้อยลงแต่ก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิม

สำหรับเรานั้น การดูแลรักษาน้ำถือว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน เพื่ออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรน้ำให้อยู่กับเราไปนานๆ

เรามีวิธีการจัดการน้ำในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการดูแลน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ตั้งแต่มีการจัดตั้งแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ (Unilever Sustainable Living Plan) เราสามารถลดปริมาณการใช้น้ำไปได้ถึง 49% ต่อการผลิตหนึ่งตัน) การร่วมมือกันจัดการดูแลทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น และนำแผนงานไปปฏิบัติในพื้นที่ที่เป็น พื้นที่น้ำตึงเครียด (Water-Stressed Area) หรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำจำนวน 100 แห่ง นอกจากนั้นแล้วเรายังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีการใช้น้ำน้อยลง แต่ก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิม

เคียงข้างกันด้วยน้ำและเขื่อน
ปัญหาทรัพยากรน้ำส่งผลกระทบต่อ 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก

มีผู้คนกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดและปลอดภัยได้

ปัญหาทรัพยากรน้ำส่งผลกระทบต่อประชากรโลกถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และนับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ยูนิลีเวอร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มจัดการทรัพยากรน้ำระดับโลก (2030 WRG) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อลดความแตกต่างระหว่างความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่มีอยู่ เรายังผนึกกำลังกับ The Alliance For Water Stewardship (AWS) หรือ องค์กรพันธมิตรด้านการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำ ซึ่งเข้าไปมีส่วนช่วยดูแลในประเทศที่เป็นพื้นที่น้ำตึงเครียด ซึ่งมักจะเป็นประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา

เด็กน้อยหัวเราะเล่นน้ำไหล

เราทำอย่างไร ในเมื่อผลิตภัณฑ์ของเราจำเป็นต้องใช้น้ำ? 

พร้อมๆ กับการหาทางเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถย่อยสลายได้ 100 เปอร์เซ็นต์  

เรายังตั้งใจที่จะตั้งแผนงานดูแลรักษาน้ำที่โรงงานกว่า 100 แห่งภายในปี 2030 ด้วยเช่นกัน โดยแผนงานนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจจากยูนิลีเวอร์ 

ระยะใกล้ของน้ำไหล
เรามุ่งหวังที่จะตั้งแผนงานดูแลรักษาน้ำที่โรงงานกว่า 100 แห่งภายในปี 2030

เรากำลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ 

บรีสมีการออกแบบผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อใช้สำหรับการซักในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคใช้น้ำในการซักน้อยลง แต่ยังคงคุณภาพการขจัดคราบได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ผงซักฟอก Surf Excel Quick ที่วางจำหน่ายในประเทศอินเดีย สามารถขจัดคราบสกปรกได้แม้ในโปรแกรมซักแบบด่วน (Quick Wash) ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งน้ำและเวลา และยังสะอาดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน เราเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการผลิต รวมถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เกิดจากผู้บริโภค จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 

และนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น บรีสจะคอยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคลดการใช้น้ำ ในขณะที่ผลลัพธ์ความสะอาดยังคงประสิทธิภาพยอดเยี่ยมต่อไป