ข้ามไปที่เนื้อหา
  1. หน้าแรก/
  2. ปกป้องโลกของเรา
เด็กชายถือพลั่วขณะทำสวนกับครอบครัว

ปกป้องโลกของเรา

Dark blue textured summary background
เราจะทำให้ทุกคนแน่ใจว่า คนรุ่นต่อไปจะมีเสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่ และโลกที่ดีต่อการใช้ชีวิต

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีสขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและผลลัพธ์ที่ประสิทธิภาพสูง เราสัญญาว่าจะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับทุกคนเสมอ

เราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญ เราภูมิใจที่จะพูดว่าเราใส่ใจ และไม่เคยบอกปัดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นี่เลยเป็นเหตุผลที่เราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ลูกหลานในวันข้างหน้าได้อยู่กันอย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของบรีสไม่อ่อนข้อต่อคราบ แต่เราให้ความสำคัญและอ่อนโยนต่อโลกเสมอ เราพยายามสำรวจวิธีที่จะช่วยลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง

สาวน้อยปลูกต้นไม้

ยูนิลีเวอร์เป็นผู้นำภาคธุรกิจในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเป็นศูนย์ภายในปี 2039 ซึ่งล่วงหน้าจากปี 2050 ตามข้อกำหนดในความตกลงปารีส เราจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเปลี่ยนที่การผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการทำลายผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงหาทางชดเชยให้กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเนื่องมาจากกระบวนการต่างๆ ในการผลิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้

อยู่เคียงกันของพื้นที่ชุ่มน้ำติดกับกังหันลม

การกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจ 

ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

การดูแลผลกระทบของเราต่อสภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ(climate emergency) ถือเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติบนโลกเพื่อคนรุ่นหลัง ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน และไม่เพียงเท่านั้น บรีสยังใส่ใจถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทร ป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ ซึ่งทุกสิ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก

เรามองหาส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนกว่าเดิม และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เราพยายามลดจำนวนบรรจุภัณฑ์ และทำให้มันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคนรุ่นใหม่คอยให้กำลังใจเมื่อทุกอย่างดูเป็นเรื่องที่ยากเกินแก้ และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันจะก่อให้ความเปลี่ยนแปลง บรีสจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป