Skip to content
การเลี้ยงลูก

เคล็ดลับการเลี้ยงลูก


วิธีเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบได้นั้น คุณพ่อและคุณแม่สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่รู้เทคนิคการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี  และสนับสนุนการทำกิจกรรมสำหรับเด็กที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และเจริญเติบโตในด้านต่างๆ  บรีสมีเคล็ดลับการเลี้ยงลูก เช่น เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ฉลาด วิธีส่งเสริมให้ลูกตั้งใจเรียน รวมไปจนถึงเทคนิคการดูแลรักษาสุขภาพ และการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยมาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่นี่

 

เรียกดูบทความทั้งหมด

( 57 items )

วิธีเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

กิจกรรมสำหรับเด็กสนุกๆ นั้นนอกจากจะสร้างความสนุกให้กับเด็กๆ แล้ว ยังช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะหลายอย่างและช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตทางร่างกาย เช่น กิจกรรมการปั้นแป้งโดว์ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและช่วยให้กล้ามเนื้อมือนิ้วแข็งแรง หรือกิจกรรมการทำอาหารร่วมกับเด็ก ซึ่งสามารถสอนให้ลูกเข้าใจในการเลือกรับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมไปถึงการแต่งหน้าอาหารยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก บรีสมีสูตรอาหารสำหรับเด็กที่คุณสามารถร่วมทำกับลูกน้อยได้ไม่ยาก 

 


การวางแผนเลี้ยงลูกให้ฉลาดอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงตั้งแต่ลูกยังเล็ก เพราะช่วงเวลาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือช่วงแรกเกิดไปจนถึง 8  ขวบ ซึ่งเป็นวัยเริ่มแรกของชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้ต่างๆ จะเป็นสิ่งที่เด็กจะสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี  คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนทักษะต่างๆ ให้กับลูกในวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาที่สอง หรือการสอนกีฬาบางประเภท เช่น ว่ายน้ำ เป็นต้น  

 


คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับอายุของลูก เช่น สำหรับเด็กแรกเกิด 6 เดือนนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกของเล่นที่กระตุ้นการมองเห็นและการฟังอย่างของเล่นที่เขย่าแล้วเกิดเสียง หรือของเล่นที่ส่งเสริมกล้ามเนื้ออย่างของที่บีบเล่นได้ เป็นต้น ส่วนวัยที่โตขึ้นนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกของเล่นที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่าง ของเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสต่างๆ และของเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาอย่างหนังสือที่มีภาพวาดสีสันสดใส คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถอ่านคำอธิบายภาพประกอบไปด้วยเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟังและการอ่านให้กับลูกไปพร้อมๆ กันด้วย

 


นอกจากการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับอายุของเด็กแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงความชอบของลูกด้วยเช่นกัน เพราะของเล่นที่ลูกชื่นชอบนอกจากจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ถูกทางแล้ว ยังช่วยให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะบางครั้งการเลือกของเล่นที่เด็กไม่ชอบ ของเล่นชิ้นนั้นก็จะเปล่าประโยชน์ และไม่ช่วยให้เด็กใช้ศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การให้เด็กได้เล่นของเล่นที่เขาชื่นชอบยังช่วยเสริมสร้างสมาธิให้เด็กอยู่กับที่ได้เป็นเวลานาน หากคุณเลี้ยงลูกคนเดียววิธีนี้จะช่วยคุณพ่อหรือคุณแม่ได้อย่างมาก