ข้ามไปที่เนื้อหา
Family recycling plastic

ส่วนผสมของเรา

ส่วนผสมของเราจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 • เราอยากให้คุณมั่นใจว่าส่วนผสมส่วนใหญ่ของเรา มาจากทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ เช่น
 • illustration of seedling
  พืช
 • และเพื่ออนาคตแสนสะอาด เราตั้งเป้าหมายที่จะนำ
 • วัตถุดิบที่ผลิตจาก เชื้อเพลิงฟอสซิล 6 ชนิด
  illustraion of a fuel can pouring liquid
 • ออกจากผลิตภัณฑ์ภายในปี 2030
  สีเขียว 2030 หมายเลข
 • และจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
 • สำหรับเราไม่ว่าที่ไหน ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสาะหาวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องซื้อซ้ำๆ ภายในหลายรอบปีได้
  illustration of hands holding a leaf
 • ซึ่งดีกว่าการใช้วัตถุดิบอื่นที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และจะกลายเป็นขยะให้กับโลกไปในท้ายที่สุด