ข้ามไปที่เนื้อหา
เด็กๆเล่นด้วยกัน

ร่วมส่งต่อพลังให้กับเด็กรุ่นใหม่

โครงการ ‘กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า’ ของบรีสกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ในการดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลโลกรอบตัวของพวกเขา

เพราะชีวิตมีไว้ให้ใช้ เสื้อผ้ามีไว้ให้ใส่ ส่วนคราบเลอะก็มีไว้ให้เราไปเปื้อน เมื่อเราเชื่อมต่อกับโลก เราจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งบนผืนดิน บรีสจึงเชื่อเสมอว่าพลังแห่งการเลอะจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของคนได้อย่างแท้จริง

โครงการ DIRT IS GOOD : กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายล้านคนรู้สึกมั่นใจที่จะปล่อยให้ลูกๆ ออกไปเล่น ออกไปเลอะนอกบ้าน เพราะอิสระที่ยิ่งใหญ่ คือ การเรียนรู้ที่จะเลอะ เรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

พวกเราช่วยลดความกังวลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่า ธรรมชาติกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเด็กรุ่นใหม่ก็รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่จะส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาด้วยเช่นกัน เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มองว่าการใส่ใจคนรอบตัวและการใส่ใจโลกถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ก็มีเด็กรุ่นใหม่บางส่วน ที่อาจได้เห็นความล้มเหลวจากการลงมือทำของผู้อื่น จนอาจมีความคิดที่ว่าตัวเองก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นกัน

ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากให้ลูกรู้สึกเครียดหรือกังวลใจ แต่แทนที่จะมัวปกป้องลูกๆ จากโลกแห่งความเป็นจริง คุณพ่อคุณแม่อาจมีวิธีส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ลงมือทำอะไรบางอย่างร่วมกับผู้อื่น เพราะจะช่วยให้พวกเขามีความสุขและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น บรีสร่วมมือกับ Global Action Plan (พันธมิตรองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) ทำการสำรวจเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เผชิญหน้ากับความท้าทาย พวกเราพบว่าการทำให้พวกเขามั่นใจในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับผู้อื่น จะเสริมให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสำนึกในเป้าหมาย รวมถึงเป็นการแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

คนรุ่นหลังจะเติบโตอย่างมีความสุข

เมื่อได้สัมผัสกับโลกรอบตัว

ไม่ว่าสิ่งรอบตัวนั้นจะเลอะเทอะสักแค่ไหน

บรีสรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่อยากอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ให้โลกได้เคลื่อนผ่านนิ้วมือและได้สัมผัสผืนหญ้าผ่านนิ้วเท้า การส่งเสริมให้เด็กๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี ก็หมายถึง การช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นอนาคต ที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

การแสดงให้เห็นว่าเราห่วงใยเด็กๆ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ห่วงใยสิ่งรอบตัวด้วยเช่นกัน เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และเราจะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อช่วยเด็กๆ หลายล้านคนจากหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน และนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

ภารกิจของเราคือช่วยให้เด็กๆ นับสิบล้านคน

ร่วมลงมือทำสิ่งดีๆ เพื่อโลก เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

และเพื่อให้พวกเขาออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าที่เคย

บรีสต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการศึกษาทางโรงเรียน ชุมชน และอื่นๆ ซึ่งเรากำลังเป็นแบบอย่างให้กับเด็กทุกคน โดยร่วมมือกับเหล่าคุณพ่อคุณแม่ นักวิชาการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่าง Global Action Plan เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กๆ ในการปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และร่วมสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกัน 

การทำดีย่อมได้ดี  และการเอื้อเฟื้อย่อมได้ความเอื้อเฟื้อตอบ เรื่องเลอะก็ต้องเอาตัวลงไปเปรอะเปื้อน ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดี 

พวกเราจะคอยช่วยให้เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม