บรีส เอกเซล ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ชนิดน้ำสูตรเข้มข้น

บรีส กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า

ด้วยพลังเอนไซม์ ที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้น