Skip to content

บรีส กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า

ด้วยพลังเอนไซม์ ที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้น
บรีส เอกเซล ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ชนิดน้ำสูตรเข้มข้น
  • เอนไซม์สกัดจากธรรมชาติเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ
  • ส่วนผสมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนผสมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
  • เข้าซอกซอน ลึกถึงใยผ้าเข้าซอกซอน ลึกถึงใยผ้า
  • ช่วยขจัดคราบหนักช่วยขจัดคราบหนัก