ข้ามไปที่เนื้อหา
ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน

ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานให้กับลูกน้อย!

ฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กับเด็กด้วยกิจกรรมแสนสนุกที่คุณสามารถมีส่วนร่วม!

ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยมักจะเริ่มปรากฏเมื่ออายุได้ประมาณ 2-6 ปี พัฒนาการของเด็กระหว่างการเจริญเติบโตนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยพ่อและแม่จะต้องเรียนรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการในการช่วยให้ลูกของคุณฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่สองลักษณะเคลื่อนไหว ดังนี้

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

เป็นการพัฒนาของกล้ามเนื้อทุกส่วนที่สำคัญของร่างกายซึ่งมีส่วนช่วยในความสมดุลของกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ คอ แขน และกล้ามเนื้อขา พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขั้นต้นมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย และยังช่วยในการสร้างความสมดุลเมื่อเล่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่

  • ออกกำลังกายด้วยการวิ่งและเดินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา คุณอาจชักชวนให้ลูกเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวจากสัตว์นานาชนิดที่พวกเขาชื่นชอบร่วมไปกับคุณ ซึ่งอาจกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวแสนสนุกได้!

  • ใช้ดนตรีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จังหวะของเสียงเพลงสามารถใช้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน คุณแม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของเพลงเพื่อการพัฒนาเด็กในบทความก่อนหน้านี้จากเว็บไซต์ของบรีสได้

  • การเรียนทักษะพิเศษหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดสำหรับลูกน้อย เช่น เต้นบัลเล่ต์ หรือรำไทย ก็สามารถเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานของพวกเขาได้ การเรียนพิเศษที่สร้างสรรค์เหล่านี้ยังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนอกเหนือจากความเพลิดเพลินและความสามารถพิเศษที่พวกเขาจะได้เรียนรู้!

  • อาหารที่มีโภชนาการที่ดี และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ สามารถช่วยเพิ่มพลังให้ลูกน้อยทำกิจกรรมที่พวกเขาสนใจได้ดีขึ้น

พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อขนาดเล็กเช่นกล้ามเนื้อ มือเท้านิ้ว ปากหรือลิ้น เหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยเสริมสร้างพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อซึ่งมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน เช่น พัฒนา การเขียน การใช้กรรไกร การใช้ช้อน ซ่อม และการหยิบจับสิ่งของต่างๆ

 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

  • เมื่อลูกของคุณโตพอ พวกเขาสามารถเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือได้โดยการวาดรูปขีดเขียนภาพต่างๆ ตามจินตนาการ

  • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถทำได้ในเชิงปฏิบัติด้วยการใช้มือจากการทำกิจกรรมง่ายๆ เช่น การเล่นดินน้ำมัน หรือเกมส์ต่อจิ๊กซอว์

  • เน้นจินตนาการของลูก! กิจกรรมงานฝีมือเพื่อเสริมสร้างให้เด็กพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการตัดเย็บและการทอผ้าหรือการเล่นดินน้ำมัน คุณอาจจะชักชวนให้ลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ เช่น การเข้าค่ายศิลปะ ลูกน้อยจะได้เรียนรู้ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและฝึกการตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์กับหมู่คณะและเด็กคนอื่น ๆ

  • การเล่นกันเป็นกลุ่ม จะช่วยให้ลูกของคุณได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การแสดงออกทางสีหน้าและการพูดที่คล่องขึ้น

ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน จะเสริมสร้างให้ลูกของคุณช่วยเหลือตัวเองได้เร็วขึ้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางความคิด รวมทั้งความสมดุลของร่างกายที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกน้อย มีกิจกรรมมากมาย ที่คุณแม่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้ลูกได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน และแน่นอน กิจกรรมทั้งหลายอาจทำให้มีสิ่งสกปรกเลอะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของลูกน้อย แต่คุณแม่หายห่วงได้เลย เพราะบรีส สามารถขจัดคราบสกปรกได้เฉียบขาด เพื่อให้ลูกน้อยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยที่คุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลกับคราบสกปรกที่ไม่คาดคิด   หากคุณรู้วิธีการการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย หรือมีข้อแนะนำใดๆ แลกเปลี่ยนกับเราได้ในกล่องด้านล่างนี้! คุณแม่ท่านอื่นๆ กำลังรอคุณอยู่!