ข้ามไปที่เนื้อหา
Little girl about to draw with blue chalk on a chalkboard.

การเล่นตั้งเต

การเล่นตั้งเตเด็กๆสามารถออกกำลังกายเพิ่มทั้งพลังและมอบความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกัน ไปดูวิธีการเล่นตั้งเตกันดีกว่า

ตั้งเตที่แตกต่าง

  1. ให้เด็ก ๆ วาดรูปทรงกล่องบนทางเดินเท้าด้วยชอล์ก

  2. สมมติให้แต่ละกล่องเป็นประเทศต่าง ๆ และ เขียนชื่อลงในกล่อง

  3. ให้ทอยเหรียญไปที่กล่อง แล้วดูว่าจะได้กล่องใบไหน หรือ ประเทศอะไร

  4. เด็ก ๆ ต้องกระโดดไปให้ถึงกล่องนั้น

  5. แล้วเด็ก ๆ ต้องเล่าเรื่องราว หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นให้ทุกคนฟัง