ข้ามไปที่เนื้อหา

สิ่งประดิษฐ์เสริมพัฒนาการ

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบ เพราะเป็นกิจกรรมที่มีสีสัน อีกทั้งเด็กๆ ยังสามารถทำการทดลองด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การใช้กากเพชร หรือสีในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี บรีสมีกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามได้ทางด้านล่างนี้