ข้ามไปที่เนื้อหา

กิจกรรมสำหรับวันสำคัญ

การที่เด็กได้ร่วมประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีในการสอนเด็กให้ได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์แล้ว ยังถือเป็นวันที่ครอบครัวได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กๆ ยังได้มีโอกาสได้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อมอบให้กับเพื่อน หรือญาติผู้ใหญ่ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การทำการ์ดวันแม่  การ์ดวันพ่อ หรือการ์ดวันปีใหม่ บรีสมีไอเดียการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เหล่านี้