ข้ามไปที่เนื้อหา

แนวคิดการเลี้ยงลูกแบบบรีส

บรีสเห็นว่าการเล่นเลอะเทอะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เพราะกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบนั้นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้และเจริญเติบโตได้ ดังนั้นคุณควรสรรหากิจกรรมสอนเด็กที่สร้างสรรค์มาแนะนำให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบ่อยๆ เพราะนอกจากความสนุกสนานแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสอีกด้วย