ข้ามไปที่เนื้อหา
  1. หน้าแรก/
  2. แนวคิดการเลี้ยงลูกแบบบรีส
Two mud stained boys happily playing.

แนวคิดการเลี้ยงลูกแบบบรีส

บรีสเห็นว่าการเล่นเลอะเทอะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เพราะกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบนั้นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้และเจริญเติบโตได้ ดังนั้นคุณควรสรรหากิจกรรมสอนเด็กที่สร้างสรรค์มาแนะนำให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบ่อยๆ เพราะนอกจากความสนุกสนานแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสอีกด้วย 

Food colouring dropped into bowls of milk.
สูตรอาหารสำหรับเด็ก
ลุงกำลังโชว์เปลือกหอยให้เด็กผู้หญิงและผู้ชายดูที่ริมแม่น้ำ
แนวคิดเลี้ยงลูก ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์
Little girl playing hopscotch in the street.
สิ่งประดิษฐ์เสริมพัฒนาการ
Colourful crafting scissors sitting on bright paper.
กิจกรรมสนุกสำหรับเด็ก
Çizim yapan çocuk
เคล็ดลับการเลี้ยงลูก
เรื่องเลอะเรื่องเล็ก –  กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมสำหรับวันสำคัญ