Skip to content
เรื่องเลอะเรื่องเล็ก

เรื่องเลอะเรื่องเล็ก


บรีสเห็นว่าการเล่นเลอะเทอะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เพราะกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบนั้นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้และเจริญเติบโตได้ ดังนั้นคุณควรสรรหากิจกรรมสอนเด็กที่สร้างสรรค์มาแนะนำให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบ่อยๆ เพราะนอกจากความสนุกสนานแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสอีกด้วย 

 

บทความทั้งหมด

( 200 items )

4 เหตุผลที่คุณควรจัดกิจกรรมสอนเด็ก 

 

การสอนเด็กให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสัมผัส การมองเห็น หรือการได้ยิน การเรียนรู้จากการทำกิจกรรมและความผิดพลาดจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่โรงเรียน หนังสือเรียน หรือจากโทรทัศน์

การสอนเด็กให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสัมผัส การมองเห็น หรือการได้ยิน การเรียนรู้จากการทำกิจกรรมและความผิดพลาดจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่โรงเรียน หนังสือเรียน หรือจากโทรทัศน์

 

เด็กๆ ที่ชอบการเล่นเลอะเทอะหรือซุกซนนั้นมักจะเป็นเด็กที่มีความคล่องแคล่ว การที่เด็กได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและร่างกายให้แข็งแรง ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าเด็กควรทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 1 ชั่วโมงในทุกๆ วัน

 
 

เด็กที่มีความคล่องแคล่วมีแนวโน้มในการพูดคุยกับเด็กคนอื่นๆ ได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการสรรหากิจกรรมใหม่ๆ มาเล่นด้วยกัน หรือแลกเปลี่ยนและพูดคุยเกี่ยวกับการละเล่นหรือเกมต่างๆ การพูดคุยกับเด็กคนอื่นๆ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเด็กเองและเรียนรู้ที่จะเข้าใจทัศนะของผู้อื่นอีกด้วย

 

การเล่นที่ทำให้เสื้อผ้าสกปรก อาจทำให้หลายๆ ท่านกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับคราบต่างๆ การขจัดคราบฝังแน่นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บรีสมีวิธีขจัดคราบหลากหลายวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยาก ปล่อยให้ลูกน้อยได้เล่นสนุกกับกิจกรรมต่างๆ แล้วปล่อยให้วิธีขจัดรอยเปื้อน เป็นหน้าที่ของบรีส!