ข้ามไปที่เนื้อหา

ติดต่อเรา

สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับบรีส สามารถเลือกได้จากราบการด้านล่าง

หมายเลขโทรศัพท์📱

หากต้องการพูดคุยกับที่ปรึกษาผู้บริโภคโทร: 1-888-497-7054

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 น. - 18:00 น. Eastern Time

สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์โปรดโทร 1-800-745-9269

มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วันต่อสัปดาห์