Skip to content
ผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวกำลังนำผ้าขาวเข้าเครื่องซักผ้า

ใช้เครื่องซักผ้าให้ประหยัดพลังงาน

  1. เลือกขนาด ความจุให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
  2. ซักผ้าตามพิกัดของเครื่อง อย่าใส่ผ้าอัดแน่นเกินกำลังของเครื่อง แต่ละครั้งควรมีปริมาณผ้าซักที่มากพอ และ/หรือเต็ม
  3. ปริมาณที่เครื่องกำหนด เพราะถ้าผ้าน้อยเกินไป หรือซํกผ้าบ่อยครั้ง จะทำให้สิ้นเปลืองไฟมากกว่า
  4. ควรใช้น้ำร้อนซักผ้าเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  5. ต้องต่อสายดิน และหมั่นตรวจสอบไฟรั่วในเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ

รวมทิปส์การทำความสะอาดบ้านที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บ หรือ การขจัดคราบต่างๆ คลิกที่นี่ & ค้นหาทุกคำตอบการทำความสะอาด