Skip to content
Eco house in garden

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ ผลิตภัณฑ์ซักผ้านั้นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บรีสจึงต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราจึงตระหนักถึงผลกระทบทั้งจากการผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้า และการซักผ้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้ อ่านวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเมื่อทำการซักผ้าได้ทางด้านล่างนี้

เรียกดูบทความทั้งหมด

( 10 items )

การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับบรีส

การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต การซักผ้าทุกครั้งใช้ปริมาณน้ำมากถึง 50 ลิตร ทั้งยังใช้ระบบการเดินไฟต่างๆ ที่ทำให้เครื่องซักผ้าทำงาน  ทั้งนี้ซองหรือขวดผลิตภัณฑ์ซักผ้าก็สามารถส่งผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังนั้นบรีสจึงต้องการที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการซักผ้าและลดประมาณขยะจากผลิตภัณฑ์ซักผ้า 


ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส สูตรน้ำได้ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการคิดที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยส่วนผสมที่เข้มข้น น้ำยาซักผ้าบรีสจึงบรรจุในขวดที่มีขนาดไม่ใหญ่ ช่วยในการประหยัดทรัพยากรในการผลิตขวด และด้วยส่วนผสมที่เข้มข้นนี้เอง คุณยังสามารถใช้น้ำยาซักผ้าบรีสในปริมาณที่ไม่มากและสามารถซักด้วยน้ำอุณหภูมิห้องที่ 30 องศา วิธีนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำในการซักผ้า เพราะการใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่ไม่มากแล้ว ยังสามารถยืดเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ได้นาน จึงไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าบ่อย และช่วยลดการขยะมูลฝอยที่มาจากการทิ้งผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

 


 คุณสามารถช่วยลดขยะจำพวกขวดผลิตภัณฑ์ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า บรีสสูตรน้ำแบบรีฟิล ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าในการผลิตขวดพลาสติก หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและค่าไฟในการซักผ้า ติดตามข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้าเคล็ดลับการซักผ้าจากบรีส