Skip to content
ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

โจรสลัดนักวิทยาศาสตร์

คุณสามารถทำการทดลองนี้ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ เพื่อความปลอดภัยคุณต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเวลาเด็ก ๆ เล่นกับน้ำ แม้จะมีน้ำอยู่น้อยนิดในภาชนะ แต่ก็อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็กได้

วิธีทำ

  1. เอาน้ำเติมในกะละมังหรือชามใบใหญ่
  2. พับเรือกระดาษ หรือ ทำเรือจากกากมะพร้าวสำหรับล่องไปแบบโจรสลัด
  3. หาสิ่งของที่จมน้ำและลอยน้ำได้มาลองให้เด็ก ๆ ศึกษาดู
  4. ใช้ขนนก จุกไม้ก๊อก ก้อนหิน ผลต้นโอ๊ก ใบไม้ ลูกบอลยาง หรือ อะไรก็ได้ตามที่เด็ก ๆ ต้องการทดลอง
  5. ลองให้เด็ก ๆ ทายดูว่าสิ่งของสิ่งนั้นจะจมหรือลอย ก่อนจะปล่อยลงในน้ำ
  6. ถามคำถามว่าทำไมมันถึงจมหรือลอยน้ำได้