Skip to content

สอนลูกให้เก่งวิทย์ด้วยการออกไปศึกษาจากธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ลูกน้อย ติดตามได้ที่นี่

นอกเหนือจากการพาลูกไปเรียนรู้ธรรมชาติ ของสัตว์ต่างๆ ตามสวนสัตว์  สวนสาธารณะ และไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ ในวัยเด็กเล็ก   เมื่อลูกมีอายุพอสมควร คือ ประมาณ 5-6 ปี ครอบครัวเรา ก็เริ่มพาลูกไป เรียนรู้ธรรมชาติ ที่แท้จริง ในป่าต่างๆ  ให้ลูกได้หัดเดินป่าง่ายๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ ในป่าธรรมชาติ   ทั้งในและต่างประเทศ   เด็กๆได้เรียนรู้ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  พืชพรรณ  และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ที่แตกต่างกัน  ทำให้เข้าใจ กลไกของระบบนิเวศน์  ว่า ทั้งสัตว์ พืช และมนุษย์ รวมทั้งธรรมชาติต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อกัน  ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  และ ต้องเกื้อกูลต่อกัน     รวมทั้งเด็กๆได้ฝึกการป้องกันตัวเอง ในยามที่ต้องเดินทางในป่า  ต้องป้องกันยุง และแมลงมีพิษ  การเตรียมตัวในการเดินทาง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำไป ในเวลาที่ต้องเดินทางในป่า  

  ต้องยอมรับว่า การเดินป่า เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่ค่อยชิน เพราะตอนเด็กๆ มีชีวิตแบบคุณหนูมาก ไม่ค่อยมีโอกาสพวกนี้ค่ะ และโดยส่วนตัวก็ไม่ชอบด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าในเมืองไทย ที่ทั้งร้อน ชื้น เต็มไปด้วยยุงและแมลง   แต่เมื่อจะฝึกลูกให้แข็งแกร่ง เราก็ต้องอดทน  และต้องฝึกไปพร้อมลูกด้วย เพราะลูกเอาเราเป็นตัวอย่าง  ดังนั้น การเที่ยวป่าในแต่ละครั้ง หลายๆครั้ง ก็ต้องพึ่งอาจารย์หลายๆ ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  หากดิฉันทราบก็มักจะหาโอกาสไปกับท่านผู้รู้เหล่านั้น  เพื่อให้ลูกๆได้มีโอกาสเรียนรู้ และซักถามจากท่านผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น  

สองจ๋อกำลังหนอนหัวโต ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นดักแด้ และม๊อส (ผีเสื้อกลางคืน) ชนิดหนึ่ง

ทั้งก่อนที่ออกเดินทาง  และหลังจากกลับมาแล้ว   ดิฉันได้เตรียมลูกให้หาข้อมูล สรุปข้อมูล และค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่ทราบหรือยังสงสัย   เท่าที่สังเกต ก็ทำให้ลูกๆ มีความสนใจ เรื่องธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะ


แบ่งปัน

FacebookPinterestTwitter