Skip to content

เสียงจากคุณแม่ทั่วโลก

คุณแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่ได้แชร์ไอเดียและกิจกรรมการเล่นเลอะๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ในด้านพัฒนาการเด็กสำหรับลูกน้อย ไปดูกันเลย!
เสียงจากคุณแม่ทั่วโลก
คุณแม่ทั่วโลกต่างคิดเหมือนกัน ในเรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้จากประสบการณ์และการเล่น ซึ่งมาจากการเข้าสังคม ความฉลาดทางสติปัญญา หรือทางร่างกาย ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ เรารู้ประโยชน์ของการเล่นจากสัญชาตญาน เพราะพวกเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันมาก่อน อย่างไรก็ดี พวกเราก็อดกลัวเรื่องความปลอดภัยของลูก อีกทั้งไม่มีเวลากับลูกๆ (โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา) และ การขาดแคลนสถานที่เล่นที่มีคุณภาพ ซึ่งอุปสรรคทั้งหมดนี้ทำให้พวกเด็กๆ ไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และไม่ได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมแบบไร้รูปเช่นนี้โดยธรรมชาติแล้ว ไม่มีคุณแม่คนไหนต้องการเห็นลูกน้อยตกอยู่ในอันตราย จากผลการศึกษาและตีพิมพ์สมุดปกขาว เรื่อง ‘Giving Children the Right to be Children’ สะท้อนให้เห็นว่า คุณแม่ทั้งหลายวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย (48%) หรือ กลัวลูกได้รับบาดเจ็บ (24%)อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ยิ่งน่าตกใจยิ่งกว่า เพราะเกือบครึ่งหนึ่งของคุณแม่ทั่วโลกที่วิตกกังวลเรื่องความปลอดภัย ได้แต่เก็บลูกไว้ในบ้าน ซึ่งมีประมาณ (71%) ที่ยอมรับว่าให้ลูกทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวมากนัก เช่น การดูทีวี หรือ เล่นวีดีโอเกมส์เด็กส่วนมากในปัจจุบันเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ คุณจะไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินว่า การไม่มีเวลาเป็นอุปสรรคในการเล่น (33%) เพราะพ่อแม่ต้องวิ่งวุ่นไปกับการทำงาน รับบทบาทพ่อแม่ การทำงานบ้าน และ การเข้าสังคม ในระหว่างที่เราต้องการให้ความสำคัญกับลูกของเรา และความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูก สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่เด็กๆ จะได้ออกไปเรียนรู้และเล่นตามจินตนาการที่ข้างนอกบ้านตัวเลขจากทั่วโลก
  1. 79% ของคุณแม่ๆ ให้ความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่ไร้รูปแบบอื่น ๆ ที่ถูกหลงลืมไปแล้วในประเทศของพวกเธอ
  2. 77% มีความกังวลว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วเกินไป
  3. 92% ของคุณแม่ๆ บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะต้องปกป้องวัยเด็กของลูกๆ เอาไว้
  4. 73% บอกว่าถ้าให้ลูกๆ ของพวกเธอเลือกได้เอง เด็กๆ จะออกไปเล่นนอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน
  5. 54% ของคุณแม่ทั้งหลายต้องการให้ลูกทำตัวเป็นเด็กๆ ไปอีกนานๆ
จากการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นผ่านประสบการณ์และพัฒนาการในวัยเด็ก บรีสได้รวบรวมสร้างคลังไอเดียของกิจกรรมที่เล่นในร่มและเล่นกลางแจ้งไว้มากมายเพื่อให้ลูก ๆ ของคุณได้เรียนรู้และสนุกสนานกับมัน

แบ่งปัน

FacebookPinterestTwitter