Skip to content

การเรียนรู้จากประสบการณ์คืออะไร

ประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกน้อยนั้นสามารถช่วยพัฒนาการเด็กในหลายๆ ด้าน ไปดูกันว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นจำเป็นแค่ไหน คลิ๊กเลย!
ลุงกำลังโชว์เปลือกหอยให้เด็กผู้หญิงและผู้ชายดูที่ริมแม่น้ำ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ คือการที่เด็ก (และผู้ใหญ่ด้วย) เรียนรู้จากการได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบ ๆ ตัวการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว ปราศจากกฎเกณฑ์หรือกำหนดเวลา และได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เด็กๆ ได้รับอิสระในการเรียนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยตัวเขาเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกลางแจ้ง การเล่นบทบาทสมมติหรือตามจินตนาการ สื่อความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และ การเต้นรำ การสำรวจธรรมชาติรอบๆ ตัวเด็กเองการได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นช่วยให้เด็กรู้จักหัดคิด ในการทำเช่นนี้ ช่วยให้เด็กเกิดความภูมิใจในความสำเร็จและช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระชับความผูกพันระหว่างผู้ปกครองและเด็กได้ด้วย เพราะทั้งครอบครัวได้ร่วมผ่านประสบการณ์ที่สำคัญนี้ไปพร้อมๆกันการเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้นต่างไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียนตามตำรา ซึ่งคุณสามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ที่บ้าน เวลาเล่นสนุก ช่วงระหว่างปิดเทอม หรือวันหยุด ในปัจจุบันนี้ มีเด็กจำนวนมากยังไม่ได้รับอิสระในการเรียนรู้แบบไร้รูปแบบเช่นนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ปกครองของพวกเขาได้มีโอกาสทำในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลพวงมาจากหลายปัจจัย เช่น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ของเล่น ทีวี วีดีโอเกมส์ อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ) รวมถึงการที่พ่อแม่กลัวเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการขาดแคลนสถานที่เล่นที่มีคุณภาพถ้าคุณอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนแบบไร้รูปแบบ เราขอแนะนำหนังสือดังต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้เริ่มมอบการเรียนรู้แบบนี้ให้ลูกรัก : Sally Jenkinson, The Genius of Play; Richard Louv, The Last Child in the Woods.

แบ่งปัน

FacebookPinterestTwitter