Skip to content
ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

“บรีส” จับมือ 6 แบรนด์ดังเครื่องซักผ้า ชูนวัตกรรมสีเขียวช่วยประหยัดรักษาสิ่งแวดล้อม

บรีส ผู้นำตลาดผงซักฟอกยอดขายอันดับหนึ่ง เดินหน้านโยบายสีเขียวตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์อันดับหนึ่งที่เครื่องซักผ้าชั้นนำระดับโลกไว้วางใจว่าเป็นผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าทุกรุ่น   ผนึกพลังร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญงานซัก  6 แบรนด์ดัง ได้แก่ ฮิตาชิ  แอลจี  พานาโซนิค  ซัมซุง โตชิบา และซีเมนส์ จัดงาน “ วิถีซัก รักสิ่งแวดล้อม ” แนะนำการเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้า ช่วยแม่บ้านทันสมัยประหยัดค่าใช้จ่ายและร่วมรักษาสภาพแวดล้อม  พร้อมโชว์นวัตกรรมสีเขียวผงซักฟอกบรีสสูตรเข้มข้นมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยประสิทธิภาพสูตรเข้มข้นของบรีสใช้เพียง 1 ช้อนสำหรับการซักผ้า 15-20 ชิ้นช่วยผู้บริโภคประหยัดการใช้ผงซักฟอกได้มาก

บรีส ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงาน วิถีซัก  รักสิ่งแวดล้อม มาจากความร่วมมือของ บรีสและพันธมิตรเครื่องซักผ้าแบรนด์ดังทั้ง 6 แบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม งานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินนโยบายสีเขียวของบริษัทฯ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของบรีสในฐานะที่เป็นแบรนด์ผงซักฟอกอันดับหนึ่งที่เครื่องซักผ้าชั้นนำระดับโลกให้ความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี โดยเป้าหมายสำคัญของงานคือให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ผงซักฟอกกับเครื่องซักผ้าให้ถูกต้อง

“นวัตกรรมการผลิตสินค้าของบรีสใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การขนส่ง  และการอุปโภคของผู้ใช้ ทุกกระบวนการมีส่วนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก บรีสในฐานะแบรนด์ผู้นำตลาดผงซักฟอกจึงอยากเชิญชวนผู้บริโภคใด้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่รู้จักเลือกและใช้ผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้า”  นางสุพัตรากล่าว  พร้อมระบุว่า ปัจจุบันบรีสเป็นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งจากมูลค่าตลาดผงซักฟอก 17,400 ล้านบาท โดยตลาดผงซักฟอกสูตรเข้มข้นมีสัดส่วนตลาดใหญ่ที่สุดมูลค่า 7,900 ล้านบาทหรือร้อยละ  45 ของตลาดผงซักฟอกทั้งหมด และรองลงมาเป็นผงซักฟอกสูตรมาตรฐานในสัดส่วนร้อยละ 36 โดยในแต่ละปีตลาดผงซักฟอกมีอัตราเติบโตร้อยละ 3

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจในปีพ.ศ. 2556 โดยบริษัทวิจัยการตลาด Kantar World Panel ประเทศไทย พบว่าวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย  โดยปัจจุบันจำนวนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องซักผ้ามีประมาณ 16 ล้านครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 72 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในปีพ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจในปีพ.ศ. 2556 โดยบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลกบริษัท Millward Brown ประเทศไทย ระบุว่าร้อยละ 39 ของผู้ใช้เครื่องซักผ้ายังใช้ผงซักฟอกผิดประเภทกับเครื่องซักผ้า ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องซักผ้าชำรุดเสียหายได้หากยังคงวิถีการซักเช่นนี้ไปนานๆ เช่น ก่อให้เกิดผงอุดตันในเครื่อง หรือทำให้มีปริมาณฟองล้นออกจากเครื่อง   ดังนั้น การใช้ผงซักฟอกให้เหมาะกับเครื่องซักผ้าและใช้ในปริมาณที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการซักแล้ว ยังช่วยประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์บรีสและพันธมิตร 6 แบรนด์เครื่องซักผ้าชั้นนำ เชื่อมั่นว่าโครงการ “วิถีซัก รักสิ่งแวดล้อม” จะเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในการใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า ผ่านกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี 2557 นี้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสาธิตสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ  พนักงานส่งเสริมการขายสินค้า  รวมไปถึงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการซักผ้าผ่านทางเว็บไซต์ www.dirtisgoodclub.com   คาดว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาตระหนักถึงการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของตนเอง โดยส่วนของธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกขณะที่ผู้บริโภครู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมสร้างความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมสืบต่อไป