Skip to content

เลือกขนาดเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์

เครื่องซักผ้ามีหลายรุ่นหลายขนาด เครื่องซักผ้าถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยุคใหม่ สำหรับคุณแม่ที่ต้องการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่เหมาะกับการใช้ภายในครอบครัว นอกจากโปรแกรมการซัก วัสดุและราคาของเครื่องซักผ้าแล้ว คุณยังต้องพิจารณาถึงขนาดเครื่องซักผ้าว่าเหมาะสมกับปริมาณเสื้อผ้าที่ซักตามปกติ และพอดีกับพื้นที่ภายในบ้านหรือไม่ หากครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวเล็ก อาศัยอยู่ในบ้านขนาดเล็ก หรือคอนโด คุณอาจมีพื้นที่ไม่มากพอที่จะใช้เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ บรีสมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าขนาดเล็กมาแนะนำกัน!

สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขนาดเครื่องซักผ้า

  1. เครื่องซักผ้าที่วางขายในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ และเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
  • เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ หรือเครื่องซักผ้า 2 ถัง เป็นเครื่องซักผ้าที่มีฝาอยู่ด้านบน และมีถังสองถังแยกกัน คือ ถังซักและถังปั่น ผู้ใช้ต้องคอยย้ายผ้าจากถังซักไปถังปั่น แม้ว่าถังซักและถังปั่นจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เนื่องจากเป็นเครื่องซักผ้า 2 ถังคู่กัน ขนาดของเครื่องซักผ้าโดยรวมจึงถือว่าเป็นเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับพื้นที่ในบ้านขนาดเล็กหรือคอนโด
  • ส่วนเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินั้น เครื่องจะทำการซักโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมการซักที่ได้ตั้งไว้ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ มี 2 แบบ คือ เครื่องฝาบนและเครื่องฝาหน้า โดยถังซักเป็นถังเดี่ยวคือ มีถังเดียว ทำหน้าที่ทั้งซักและปั่นแห้งในถังเดียวกัน ดังนั้น ขนาดความจุของถังซักเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องซักผ้าโดยรวม จึงมีความจุมากกว่าเครื่องซักผ้าถังคู่ที่มีขนาดเครื่องซักผ้าโดยรวมที่เท่ากัน
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ หรือเครื่องซักผ้า 2 ถัง ที่มีความจุซัก 9.5 กิโลกรัม (รุ่นหนึ่ง) มีขนาดเครื่องโดยรวม (กว้าง x ยาว x สูง) คือ 880 x 530 x 1025 มม. ในขณะที่เครื่องซักผ้าฝาบนอัตโนมัติที่มีความจุซักถึง 15 กิโลกรัม มีขนาดเครื่องโดยรวมเพียง 635 x 740 x 925 มม. และเครื่องซักผ้าฝาหน้าอัตโนมัติที่มีความจุซักสูง 16 กิโลกรัม มีขนาดเครื่องโดยรวม 686 x 756x 983 มม.
  1. ความจุของเครื่องซักผ้ามีผลต่อขนาดของเครื่องซักผ้า ยิ่งความจุมาก ขนาดเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น คุณควรคำนวณดูว่า ปริมาณการซักปกติในครัวเรือนต่อครั้งมีประมาณเท่าใด คุณอาจลองคำนวณคร่าวๆ ได้ดังนี้
  • ความจุ 5-6.9 กิโลกรัม ซักเสื้อได้ประมาณ 25-30 ชิ้น, ความจุ 7-8.9 กิโลกรัม ซักเสื้อได้ 36-45 ชิ้น, ความจุ 9-10.9 กิโลกรัม ซักเสื้อได้ 46-65 ชิ้น และ ความจุ 11 กิโลกรัมขึ้นไป ซักเสื้อได้ 56 ชิ้นขึ้นไป เป็นต้น
  • ดังนั้น หากคุณแม่ต้องซักผ้าของคุณลูก ของคุณสามีและของตัวคุณเอง รวมเป็น 3 ท่าน คุณจะต้องซักผ้าโดยประมาณครั้งละ 45 ชิ้นต่อสัปดาห์ คุณจึงควรซื้อเครื่องซักผ้าที่มีความจุไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม นอกเสียจากคุณจะซักผ้าต่อครั้งในปริมาณที่น้อยลง แต่อาจต้องซักบ่อยขึ้น

ข้อแนะนำเกี่ยวกับเครื่องซักผ้า ขนาดเล็ก

  1. หากคุณเลือกซื้อเครื่องซักผ้าเล็กที่มีขนาดถังปั่นค่อนข้างเล็ก คุณย่อมไม่สามารถซักผ้าในปริมาณมากได้ ดังนั้น คุณไม่ควรใส่เสื้อผ้าอัดแน่นในถังซักมากเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้มอเตอร์เครื่องซักผ้าทำงานหนักแล้ว ยังทำให้เสื้อผ้าที่ซักไม่สะอาดเท่าที่ควรอีกด้วย
  2. คุณควรเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับประเภทของเครื่องซักผ้า เช่น ไม่ใช้ผงซักฟอกสำหรับซักมือหรือสำหรับเครื่องฝาบนมาใช้กับเครื่องฝาหน้า เพื่อป้องกันปัญหาฟองล้นเครื่อง โดยเฉพาะเมื่อถังซักของคุณมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก บรีสได้คิดค้นผงซักฟอกสูตรต่างๆ ที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมได้ที่นี่เลย!
คุณมีข้อแนะนำหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าขนาดเล็กหรือไม่? ร่วมแบ่งปันให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้ทางด้านล่างนี้เลย!     

รวมทิปส์การทำความสะอาดบ้านที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บ หรือ การขจัดคราบต่างๆ คลิกที่นี่ & ค้นหาทุกคำตอบการทำความสะอาด