Skip to content
คู่มือการใช้เครื่องซักผ้า

เคล็ดลับเครื่องซักผ้า

บางครั้งโปรแกรมต่างๆ ของเครื่องซักผ้าอาจทำให้คุณสับสนว่าโปรแกรมใดบ้างที่เหมาะสมกับรูปแบบการซักผ้าของคุณ วิธีการใช้เครื่องซักผ้าที่ถูกต้องจะส่งผลลให้ผ้าของคุณสะอาดหมดจด และสามารถช่วยขจัดคราบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังช่วยถนอมเนื้อผ้าของคุณไม่ให้ชำรุดเสียหายได้  อ่านคู่มือการใช้เครื่องซักผ้าและคำแนะนำการซักผ้าด้วยเครื่องจากบรีส รับรองว่าการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าจะมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบได้เท่าเทียมกับการซักด้วยมืออย่างแน่นอน

เรียกดูบทความทั้งหมด

( 20 items )

การซักผ้าด้วยเครื่อง

เครื่องซักผ้าในปัจจุบันมีโปรแกรมการซักหลากหลายแบบ วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจกับปุ่มโปรแกรมต่างๆ คืออการอ่านคู่มือเครื่องซักผ้า อย่างไรก็ตามคุณสามารถทำความเข้าใจง่ายๆ ว่าโปรแกรมซักผ้าสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีระบบให้เลือกอุณหภูมิในการซัก และมีระบบการซักแบบซักมือ ซึ่งเหมาะสมกับการซักผ้าเนื้อบางหรือเสื้อผ้าเด็ก ส่วนระบบการซักแบบเร็วเหมาะสำหรับการซักผ้าที่มีปริมาณไม่มากและต้องการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้นการอ่านคู่มือการใช้เครื่องซักผ้าจะช่วยให้การทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณรวดเร็วและสะอาดหมดจดยิ่งกว่าเดิม

อ่านป้ายสัญลักษณ์การซักผ้าทุกครั้งก่อนซักด้วยเครื่องซักผ้า การทำเช่นนี้จะช่วยถนอมเนื้อผ้าไม่ให้ชำรุดเสียหายจากการซักผ้าด้วยเครื่อง เพราะผ้าเนื้อบางชนิดไม่เหมาะกับการซักด้วยเครื่องและต้องซักด้วยมือเท่านั้น การอ่านป้ายสัญลักษณ์การซักผ้ายังช่วยให้คุณเลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสม เพราะเนื้อผ้าบางประเภทไม่ควรซักด้วยน้ำร้อน เพราะจะทำให้ใยผ้าหดตัวได้

การเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ถูกต้องไม่เพียงแต่จะช่วยให้การซักผ้าของคุณสะอาดยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องซักผ้าให้ใช้งานได้นานอีกด้วย คุณควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมกับการซักกับเครื่องซักผ้า อย่าง บรีสเมติก สูตรมาตรฐาน ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อการซักด้วยเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ เพราะมีปริมาณฟองที่พอเหมาะและล้างออกง่าย ไร้คราบผงซักผ้าติดเสื้อผ้า

ขั้นตอนการใช้เครื่องซักผ้าฝาบนและฝาหน้านั้นแตกต่างกัน โดยเครื่องซักผ้าฝาบนหรือเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติจะใช้ไฟและน้ำในการซักผ้าไม่มากและสามารถใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในถังซักได้โดยตรง แต่คุณต้องย้ายผ้าจากถังซักมายังถังปั่นเพื่อปั่นผ้าให้แห้ง ส่วนเครื่องซักผ้าฝาหน้าอาจกินไฟและใช้น้ำมากกว่า แต่ก็สามารถบรรจุเสื้อผ้าได้มากกว่าและมีระบบการซักและการปั่นอยู่ในถังซักเดียว คุณจึงไม่จำเป็นต้องย้ายเสื้อผ้าไปมา และสามารถใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือใส่ในถังซักได้โดยตรงก็ได้