Skip to content
การพัฒนาที่ยั่งยืน - วิธีอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับ

วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก

การสอนเด็กๆ ให้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นเรื่องที่สนุกได้ โดยเฉพาะหากเป็นเกมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลที่เด็กสามารถมีส่วนร่วมได้เต็มที่ บรีสมีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากมายทางด้านล่างที่คุณและครอบครัวสามารถช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้ไม่ยาก!

เรียกดูบทความทั้งหมด

( 6 items )

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

คุณสามารถทำให้ลูกน้อยเห็นว่ากิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้นสามารถเป็นกิจกรรมที่สนุกได้ เช่น การใช้แกนกระดาษทิชชู่มาทำเป็นที่ใส่ดินสอและปากกา หรือการนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ เป็นต้น ลองหากิจกรรมรีไซเคิลสำหรับเด็กจากบรีสแล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ จากเราได้เลย!

ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและธรรมชาติด้วยการแจกสติกเกอร์ โดยให้สติกเกอร์แก่ลูกหนึ่งอันสำหรับการปิดไฟหนึ่งดวง หากได้สติกเกอร์ครบ 10 หรือ 20 ดวง เด็กจะได้เป็นผู้ชนะ วิธีนี้จะช่วยให้ลูกเกิดความเคยชินในการปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ 

การให้ลูกดูทีวีน้อยลงนั้นไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟที่บ้าน แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหว บรีสมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งที่เด็กจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเต็มที่

เพื่อช่วยให้เด็กรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากยิ่งขึ้น คุณควรสนับสนุนให้ลูกได้คลุกคลีกับการอยู่กับธรรมชาติและทำกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น เช่น การให้เด็กรดน้ำต้นไม้ การไปแคมปิ้ง เป็นต้น 


หากิจกรรมกลางแจ้งสนุกๆ ที่คุณและลูกสามารถทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัวจากบรีส